Om Partner Kompetens

Partner Kompetens erbjuder verksamhetsstöd med inriktning på Organisation & Ledarskap.


Affärsidéen är att stötta utveckling hos ledare, team och organisationer genom aktiv medverkan i att skapa hållbara och hälsofrämjande förutsättningar för prestationer och leveranser av resultat.


Partner arbetar med stöd i etablerade metoder för professionella samtal, kompetensutveckling och stresshantering samt med verktyg från Psytest för bl.a. begåvnings- och personlighetstester (Big Five) och Ensize för bl.a. analyser av ledarskap, drivkrafter, beteenden och gruppeffektivitet.

Om Mats Lindström

Mats Lindström äger Partner Kompetens och arbetar som coach och konsult i företaget. Han har drygt tjugo års erfarenhet som ledare och därtill haft flera uppdrag med fokus på bl.a. kompetensutveckling.


Mats är Civilekonom med fortbildning inom bl.a. organisationspsykologi och utbildad i etablerade ledarprogram, projekt- och förändringsledning samt utredningsmetodiken Faktaundersökning.


Han är certifierad som Organsiationskonsult, Coach med inriktning på ledarskap och Handledare för bl.a. Lead Forward, Team Pro, After Action Review och Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap