HR-Stöd

Strategiskt och operativt stöd i processer med syfte att rekrytera, utveckla och behålla personal, t.ex. Kompetensutveckling eller Organisatorisk & Social Arbetsmiljö (OSA). Vi är också behjälpliga med bl.a. utbildningsinsatser eller som bollplank i generella personalfrågor.

Organisationsutveckling

Insatser med avstamp i organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden, och med syfte att utveckla hållbara förutsättningar för att göra din verksamhet mer välmående eller välfungerande. Vi kan t.ex. facilitera aktiviteter inom eller mellan avdelningar som främjar trivsel, samarbete och prestationer. 

Projekt- & Förändringsledning

Stöd om du behöver skapa förändring eller anpassa din verksamhet till nya förutsättningar. Vi hjälper till i förändringsledning och förändringsledarskap med stöd i etablerade teorier och modeller, och med projektledning för hantering av olika typer av tidsbestämda uppdrag relaterade till t.ex. HR.

Behovsanpassat

Kanske har du egna idéer om hur du vill jobba med utveckling ur ett övergripande perpektiv? Eller har du kanske behov av riktade insatser för att se över delar som är unika för just din verksamhet? Vi erbjuder metoder och verktyg för att kunna hjälpa dig med utgångspunkt i dina specifika önskemål.