Chefsstöd

Coaching och handledning för att hjälpa dig bli trygg, effektiv och hållbar i din roll. Med avstamp i dina unika och personliga förutsättningar tränar vi ditt förhållningssätt samt guidar dig i hur du bäst leder dig själv och ditt uppdrag för att nå vad som förväntas avseende prestationer och resultat.

Lead Forward

En strukturerad metod för ledarutveckling där du kartlägger vad som kan förbättras i ditt ledarskap med hjälp av feedback från medarbetare. Metoden bygger på Full Range Leadership Model som syftar till att beskriva olika typer av ledarbeteenden och som under lång tid erhållit starkt vetenskapligt stöd.

Utvecklande Ledarskap

Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap är ett mycket efterfrågat program för ledarutveckling med stark vetenskaplig förankring och gynnsamt för både organisatoriskt resultat och individuell utveckling. Ett 360° bedömningsformulär hjälper dig att kartlägga din utvecklingspotential som ledare.

Behovsanpassat

Kanske har du egna idéer om hur du vill jobba med chefsstöd och ledarutveckling? Eller kanske finns det företagsunika element du vill eller måste införliva i processen? Vi tillhandahåller metoder och verktyg för att skräddarsy unika insatser med hänsyn till vad som tillför din situation mest värden.