Medarbetarstöd

Professionellt samtalsstöd både enskilt och i grupp.

Med hänsyn till personliga förutsättningar utvecklar vi medarbetarskapet och dina anställdas relationer till omgivningen och det egna arbetet. Vi främjar en hållbar arbetssituation med konkreta råd och tips för t.ex. personlig effektivitet och stresshantering.

Team Pro

En strukturerad metod för grupputveckling med bas i forskning om After Action Review (för att fånga upp lärdomar) och mål. Med ett bedömningsformulär kartlägger ni gruppens beteenden före, under och efter arbetsinsatser, vilken i sin tur utgör underlag för feedback och förbättringsåtgärder.

Effektiva Team

Insatser med inspiration från evidensbaserade och etablerade s.k. fasmodeller i syfte att stötta grupper i förflyttningen mot att bli mer välfungerande. Med utgångspunkt i var gruppen befinner sig i processen kartlägger vi behov av såväl förbättringsåtgärder som situationsanpassat ledarskap.  

Behovsanpassat

Kanske har du egna idéer om hur du vill jobba med grupputveckling? Eller har du unika utmaningar som kanske kräver t.ex. konflikthantering eller insatser för bättre feedback, kommunikation eller arbetsmiljö? Utifrån dina behov skräddarsyr vi aktiviteter och processer som tillför ditt team de värden du önskar.